Home / Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Een sessie speltherapie of oudergesprek kost € 80,- (45 minuten met 15 minuten voorbereiding en verwerking)

Speltherapie en pedagogische behandeling
(Spel)therapie verloopt in verschillen fases:
– Intake/observatiefase (intakegesprek (60 min), 3 spelobservatie (45 min) , evaluatiegesprek (60 min)+ intake-, observatieverslag en opstellen behandelplan (180 min) : €80,- per sessie, totale intake €560,-
– Behandelfase (5 speltherapiesessies, 1 oudergesprek): €80,- per sessie
– Afsluiting (2 speltherapiesessies, 1 evaluatiegesprek, eindverslag): €80,- per sessie

Aan het eind van elk blok van 5 (spel)therapiesessies wordt met u geëvalueerd hoeveel sessies er nog nodig zijn. Meestal kan er met 10 sessies al veel bereikt zijn, dit is echter afhankelijk van het kind en zijn omgeving.

Voor elk extra contact langer dan 15 minuten wordt naar ratio gerekend. Hierbij kan gedacht worden aan tussentijds telefonisch contact, overleg met leerkracht of andere hulpverleners oid.

Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden gecanceld zullen wel bij u in rekening gebracht worden.

Ouderbegeleiding
Voor ouderbegeleiding wordt samen met u, afhankelijk van uw hulpvraag, een traject van een aantal gesprekken afgesproken.

Vergoedingen

Zorgverzekering
Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten voor speltherapie. U kunt zelf in uw verzekeringspolis nagaan in hoeverre speltherapie vergoed wordt. Het valt onder de noemer alternatief en/of additief.
Pedagogische hulpverlening en ouderbegeleiding worden als zodanig niet vergoed, maar kunnen in het kader van speltherapie vaak wel meegenomen worden. Ook dit is weer afhankelijk van uw polis en aanvullende verzekering.
Op de site van Zorgwijzer kunt u vinden wat u verzekeraar vergoed van uw kosten bij de Kinderpraktijk.

Gemeente/Jeugdwet/PGB
Steeds vaker wordt speltherapie ook vergoed door de gemeente.
Het verschil per gemeente wat de voorwaarden zijn en hoeveel er vergoed wordt.
Kinderpraktijk Uniek een pilot met de gemeente Krimpen aan den IJssel waarbij speltherapie door de gemeente vanuit de Jeugdwet vergoed wordt. Hiervoor heeft u een indicatie van Sociaal Team nodig.

Via Krimpenwijzer, jeugdwerkers van het Krimpens Sociaal Team, de jeugdverpleegkundige van het CJG (contact) of de schoolmaatschappelijk werk(st)er van de school van uw kind kunt u aanvragen hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen.

Sinds 1 januari 2018 heeft Kinderpraktijk Uniek ook een contract met de regio Midden Holland, hieronder vallen de gemeentes Krimpenerwaard, Gouda, Bodegraven, Waddinxveen en Zuidplas.
Ook hiervoor is een indicatie van het Sociaal Team nodig.
Neemt u hiervoor contact op met de medewerkers voor de indicatie van de Jeugdhulp in uw gemeente (tel.14-0182).

Het kan ook zijn dat uw gemeente via een PGB de behandeling vergoed.

Heeft u vragen? Ik denk graag met u mee over het uitzoeken van de mogelijkheden.


Lidmaatschaps-/registratienummers voor het regelen van vergoedingen

RBCZ (Register Beroepsoefenaars Compementaire Zorg) licentienr.: 209235R

NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen): Lid nr. 4301

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)/NVVS (Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten): Reg.nr. K-13028

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): reg.nr. 120001117

AGB-codes speltherapeut (praktijk, zorgverlener):  90-060565, 90-100994

AGB-codes orthopedagoog (praktijk, zorgverlener): 94-062265, 94-014630

NCKT (Netwerk Christen Kinder Therapeuten)

IMG_5674 IMG_5762