Home / Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding
Wanneer u problemen of vragen heeft over het gedrag of welzijn van uw kind, leven er vaak ook vragen en onzekerheden over uw pedagogische aanpak. Tijdens de ouderbegeleiding wordt samen met de ouders gekeken naar het kind en zijn omgeving en hoe u daar als ouders invloed op kan uitoefenen om het weer beter te laten verlopen. Hierbij kan er ook aandacht zijn voor uw eigen situatie.

Ouderbegeleiding kan ook aangevraagd worden zonder dat het kind in behandeling is.

Ouderbegeleiding en (spel)therapie
Is uw kind in behandeling dan is het contact met de ouders onlosmakelijk verbonden aan de therapie. Door ouderbegeleiding leert u om te gaan met het gedrag en emoties van uw kind, krijgt u psycho-educatie en praktische begeleiding tijdens de speltherapie. Dit ondersteunt en bevordert het therapieproces van uw kind. Voor het therapieproces is het heel belangrijk dat uw kind toestemming ervaart van u als ouders/verzorgers om naar speltherapie toe te gaan.

Wanneer ouders gescheiden zijn, wordt er naar gestreefd om beide ouders bij de behandeling te betrekken. Het is belangrijk dat het kind het gevoel heeft dat het van beide ouders toestemming heeft om naar therapie te komen en dat het van beide ouders vrij mag praten en spelen over gebeurtenissen die het kind bezighouden.

Ouder en kind samen in de spelkamer
Soms zal u uitgenodigd worden om een aantal sessies samen met uw kind te komen spelen. Dit heeft als doel om u te stimuleren in het volgen en aansluiten bij uw kind, door middel van spel. Hiermee ontstaat er contact en interactie op het niveau van het kind en leert u opnieuw of meer de (denk)wereld van uw kind kennen.
De rol van de therapeut is vooral coachend en spiegelend.

IMG_5729 IMG_5787